Huishoudelijk reglement

Hier vind je de algemene huisregels terug die gelden bij het huren van onze ruimtes. Wat mag wel, wat mag niet? Dat ontdek je hier.

Algemene regels

De maximumcapaciteit van de ruimte mag niet overschreden worden.

 • Brikbox: 40 personen
 • Vergaderzalen: 20 personen

Roken is verboden in alle zalen en gebouwen van Brik.

Volgende zaken zijn NIET toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Brik:

 • Warme maaltijden bereiden in de ruimte.
 • Dieren, met uitzondering van geattesteerde assistentiehonden.
 • Overnachtingen in de ruimte.

Het is NIET toegelaten de ruimte af te staan aan derden, tenzij dit voordien schriftelijk werd goedgekeurd door Brik.

Welke evenementen mag je niet organiseren?

 • Activiteiten die strijdig zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden.
 • Activiteiten die in het algemeen of in een bepaalde zaal een groot risico op schade of overlast inhouden.
 • Politieke activiteiten van partijen en/of kandidaten.
 • Erediensten.

Waarvoor ben je zelf verantwoordelijk?

 • Bewaren van sleutels, badges en/of alarmcodes indien je deze krijgt.
 • Vermijden van overlast (geluid, geur…). Je dient je hierbij steeds aan de geluidsnormen te houden.
 • Vermijden van nutteloze alarmmeldingen.
 • Gepaste maatregelen treffen bij incidenten en/of eventueel de hulpdiensten inschakelen.
 • Lichten doven en correct afsluiten van de ruimte.
 • Afval en/of ander materiaal dat door de huurder wordt meegenomen wordt na afloop van het evenement meteen verwijderd.

Huishoudelijk reglement

Hier vind je de algemene huisregels terug die gelden bij het huren van onze ruimtes. Wat mag wel, wat mag niet? Dat ontdek je hier.