Br(ik zit overal! Volg ons >         

Neem eerst even deze handleiding door. Eventueel kan je het probleem zo oplossen.

Als dat niet helpt, neem je contact op met de provider Destiny op het nummer +32 2 401 97 00 of via support@destiny.be. Vergeet welkom@brik.be niet in cc te nemen. 

Huurde je het voorbije jaar een kamer bij Br(ik, dan vragen we je voor eind mei te laten weten of je je contract wil verlengen. Als huurder van Br(ik krijg je ook de eerste keuze om van kamer te veranderen.

Nee, helaas. De dagen voor het begin van de huur werken wij hard om alle kamers te controleren, te poetsen en eventueel nog van een likje verf te voorzien. Alles zodat jij 15 september in een frisse kamer komt!

Het huurcontract laat onderverhuring enkel toe na schriftelijke goedkeuring van Br(ik. De toestemming wordt enkel gegeven wanneer je onderverhuurt aan een student die zich akkoord verklaart met de huisregels.

Let wel: Als huurder blijf je zélf verantwoordelijk voor de acties van deze persoon. Ook de huur blijf jij verder betalen.

In principe blijft het contract gelden voor de hele vooropgestelde duur, tenzij in geval van overmacht.

Wil je toch je contract opzeggen, dan kan je dit per aangetekende brief aan Br(ik laten weten. De opzegtermijn zal ingaan op de eerste dag van de volgende huurmaand. Er wordt een verbrekingsvergoeding aangerekend van 3 maanden nettohuur (= zonder nutsvoorzieningen en internet). Deze opzegvergoeding wordt teruggebracht tot 1 maand nettohuur indien je een nieuwe huurder kan aanbrengen voordat je contract is verbroken.

Nee. Het is niet toegelaten je te domiciliëren op kot. De huurovereenkomst die wordt afgesloten laat immers niet toe dit als hoofdverblijfplaats te gebruiken.

Heb je last van je buren? Meestal is de overlast onbedoeld. Klop even bij ze aan en maak een vriendelijk praatje. Vaak lost dat het probleem al op.

Houdt de overlast toch aan? Je kan de overlast bij Br(ik melden.

Ernstige overlast? Bel de politie: 112.

Een nieuwe lamp indraaien kan je wellicht nog zelf tot een goed einde brengen. Voor verdere technische bijstand staan de klusjesmannen van Br(ik klaar. Meld je probleem én je kamernummer aan Br(ik – via telefoon, of via mail.

Is het Br(ikkantoor gesloten? Bedenk dan eerst of je niet kan wachten tot tijdens de kantooruren van Br(ik. Echt een noodgeval? Bel dan het nummer van de permanentiedienst.

Neem tijdens de kantooruren contact op met Br(ik. In ruil voor een waarborg, krijg je een reservesleutel mee. Ben je je sleutel verloren, dan kan je een nieuwe sleutel en badge aankopen.

Ook buiten de kantooruren blijft de permanentiedienst van Br(ik bereikbaar om je kamerdeur te openen. Let wel: deze dienst is niet gratis. De kosten van deze interventie worden doorgefactureerd.

Deze is gelijk aan 2 maanden nettohuur (huur zonder kosten en lasten).

De kosten voor energieverbruik worden op het einde van je huurcontract afgerekend op basis van het effectief opgemeten verbruik. De energiekosten worden verdeeld op basis van het individueel opgemeten verbruik per studentenkamer; de kosten voor water en gas worden verdeeld over alle bewoners. De elektriciteitskosten voor gemeenschappelijke ruimtes worden verdeeld op basis het type van je studentenkamer – als huurder van een studio betaal je geen energiekosten voor de gemeenschappelijke keuken.

Je kan de meterstand van jouw kamer raadplegen in de meterkast in je gebouw. Door op een bewuste manier om te gaan met het verbruik van energie en water, kan je alvast heel wat besparen op je afrekening. Schakel elektrische apparaten uit als je ze niet nodig hebt. Zet de verwarming uit als je je kamer verlaat.

Meer energietips vind je op http://www.energids.be/nl/energietips/ .

De netto huurprijs van je studentenkamer/studio wordt berekend zonder kosten voor internet en nutsvoorzieningen. Maandelijks wordt een voorschot aangerekend voor het energieverbruik. Op het einde van het academiejaar wordt een afrekening gemaakt op basis van het effectief opgemeten verbruik. Deze afrekening ontvang je ten laatste op 15 november.

De netto huurprijs van je studentenkamer omvat de huur van de (bemeubelde) kamer, en het gebruik van de gemeenschappelijke delen. Daarnaast staat ook het klus- en poetsteam van Br(ik paraat voor reparaties en onderhoud van de gebouwen.

Voor internet, water en energie wordt maandelijks een bijkomende kost aangerekend. Op het einde van het huurcontract wordt een afrekening opgemaakt op basis van het effectief opgemeten verbruik.

De eerste maand huur moet onmiddellijk betaald worden bij het ondertekenen van je contract.
Nadien moet de huur telkens maandelijks gestort worden, aan het begin van de huurmaand.

Op de koten van Br(ik is geen TV-aansluiting voorzien. Wanneer de infrastructuur aanwezig is, kan je als huurder wel zelf contact opnemen met een provider om een aansluiting in orde te brengen.

Nee. Huisdieren zijn niet toegelaten in de koten van Br(ik.

Geen studentenleven zonder een feest!

Maar in de studentenhuizen van Br(ik is het niet toegelaten om feesten te organiseren. Enkel zo kunnen we de rust van buren en kotgenoten bewaren, en (over)last vermijden. Gelukkig zijn er in Brussel gelegenheden genoeg waar je samen met je vrienden een feestje kan bouwen.

Het is toegelaten bezoek te ontvangen in je studentenhuis en op je kamer, maar als huurder ben je steeds verantwoordelijk voor het gedrag van de personen die je toelaat in je studentenhuis. Denk eraan om de rust in (de omgeving van) je studentenhuis te bewaren, en na 22u géén lawaai te maken.

Het is niet toegelaten om gasten voor meerdere dagen op je kamer te laten verblijven, zonder uitdrukkelijke toestemming van Br(ik.

De gebouwen van Br(ik zijn verzekerd tegen brand. Als huurder sta je zelf in voor de verzekering van je persoonlijke inboedel, met afstand van verhaal tegenover Br(ik. Deze verzekering kan eventueel gebeuren door een uitbreiding van de bestaande brandpolis van je ouders.

De veiligheid van de studentenhuizen van Br(ik werd getoetst aan de voorschriften van de Brusselse brandweer.

In alle studentenhuizen zijn de nodige brandblusapparaten aanwezig. Deze worden jaarlijks gecontroleerd op een goede werking.

In alle studentenkamers en gemeenschappelijke ruimtes is een brandmelder voorzien. De centrale branddetectie-installaties worden jaarlijks gecontroleerd.

Breng Br(ik steeds op de hoogte bij een brandmelding, een storing van de installatie of een defecte brandblusser. Zo kan de brandveiligheid steeds gegarandeerd blijven.

Neem zeker ook een de velligheidsvoorschriften door, je vindt ze hier en aangeplakt in jouw gebouw.

Br(ik voorziet draadloos internet in alle studentenkamers. Hiervoor wordt een kost aangerekend van 20,00 EUR per maand, die samen met de huur wordt overgeschreven.

Ja, dat mag. Aan het eind van je huurperiode moeten de muren wel weer proper wit achtergelaten worden.

Om veiligheidsredenen is het niet toegelaten om zomaar bijkomende elektrische toestellen in je kamer te plaatsen. Wanneer je toch een koelkast wilt plaatsen, moet je hiervoor expliciet de toestemming vragen aan Br(ik.

Ja, dat mag. Je mag de aanwezige meubels die Br(ik voorziet ook vervangen door je eigen meubels, als je dat wenst. Je moet dan wel zelf opslagplaats regelen voor de Br(ik-meubelen, en zorgen dat ze weer in dezelfde staat terug in de kamer staan aan het eind van je huurperiode.

Tijdens het verhuurseizoen wordt de website dagelijks up to date gehouden. In principe geldt: als de kamer op MyKot staat vermeld, is-ie beschikbaar.

Nee, de prijs die vermeld staat op MyKot is de netto huurprijs. De maandelijkse kosten voor internet en nutsvoorzieningen komen daar nog bij.

Voor de kamers die Br(ik verhuurt, staan alle foto’s op MyKot. Voor koten die verhuurd worden door privé-huisbazen, kan je dit altijd navragen bij de vermelde contactpersoon. En om een volledig beeld te krijgen van de kamer, regel je best een bezoek.

Je kunt een andere instelling selecteren, zodat je wel alle informatie over de koten kunt zien. Kijk wel na of je in aanmerking komt om een kamer te huren bij Br(ik – deze kamers zijn voorbehouden voor studenten van partnerinstellingen.

Br(ik verhuurt een aantal flats voor jong afgestudeerden (FJA) in het centrum van Brussel. Om een flat te huren bij Br(ik moet je afgestudeerd zijn aan één van de partnerinstellingen. Afgestudeerden die werken in knelpuntberoepen (verpleegkunde, onderwijs, …) krijgen voorrang.

Nee. Br(ik werkt volgens het principe: first come, first served. Wie eerst op het bureau van Br(ik het contract voor een kamer komt ondertekenen, krijgt voorrang. Er worden geen kamers gereserveerd.

Tijdens de zomermaanden worden de kamers enkel bezocht tijdens de geplande Kottours. Zo beperken we het aantal bezoekmomenten, en kunnen we de rust van de huidige huurders garanderen.

Wanneer er tijdens het academiejaar nog kamers vrij zijn, kan je steeds contact opnemen met Br(ik om een bezoekmoment af te spreken.

Ja, dat kan!

Br(ik moedigt nieuwe huurders aan om een studentenkamer te bezoeken voordat een contract wordt ondertekend. Zo kom je achteraf niet voor verrassingen te staan.

In de zomer organiseert Br(ik verschillende keren per week Kottours langs de beschikbare kamers. Inschrijven voor de tours is niet nodig. Je kunt het schema vinden op www.brik.be/kottours.

Br(ik verhuurt studentenkamers en studio’s aan studenten van partnerinstellingen. Om een kamer te huren bij Br(ik moet je ingeschreven zijn bij een van de partnerinstellingen:

  • Erasmushogeschool Brussel
  • LUCA – School of Arts
  • Odisee
  • Vrije Universiteit Brussel
  • KU Leuven, campussen in Brussel

Br(ik verhuurt bemeubelde studentenkamers in het centrum van Brussel. Hierbij maken we onderscheid tussen 3 types:

  • Kamer = standaard studentenkamer – keuken, douche en toilet worden gedeeld met kotgenoten
  • Kamer PLUS = studentenkamer met eigen douche – keuken en toilet worden gedeeld met kotgenoten
  • Studio = studentenkamer met eigen douche en kitchenette – toilet wordt gedeeld met kotgenoten (tenzij anders vermeld)

Daarnaast verhuurt Br(ik een aantal (onbemeubelde) flats voor jong afgestudeerden.
Br(ik verhuurt ook enkel flats voor gastdocenten en onderzoekers die voor korte periode in Brussel verblijven.

Alle kamers die Br(ik verhuurt, en alle kamers die vermeld staan op MyKot, worden getoetst aan de geldende regels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot veiligheid, infrastructuur en comfort voor (studenten)woningen. Daar hoef je je dus alvast geen zorgen over te maken!

Wat wel helpt bij je zoektocht, is om zelf alvast na te gaan waar jij je prettig voelt. Ben je een sociaal dier en wil je graag in een levendig huis wonen? Dan is een gemeenschappelijke keuken voor jou ideaal. Wil je graag heel Brussel leren kennen? Dan is het wellicht leuk om in een andere buurt te wonen dan waar je school is.

Bekijk op MyKot al eens de mogelijkheden, en filter in het aanbod op de criteria die voor jou belangrijk zijn. Zo kan je gericht op bezoek, om een kot te vinden dat bij je past!

Trek niet lukraak de stad in op zoek naar een studentenkamer. Nestel je even achter je computer en ontdek wat Brussel te bieden heeft. Via brik.mykot.be vind je een aanbod van bijna 4000 studentenkamers. Dit geeft je een ideaal startpunt voor je zoektocht naar een kot, waarop je verschillende koten, buurten en prijzen met elkaar kunt vergelijken.

Ook Br(ik helpt je verder in je zoektocht. Tijdens de Kottours leiden we je rond langs de beschikbare kamers die Br(ik verhuurt. Zo krijg je meteen een zicht op de verschillende kamer in het aanbod van Br(ik.

Brussel is niet onveiliger dan andere steden, integendeel. De afgelopen tien jaar nam de bevolking in Brussel steeds toe, terwijl het aantal misdrijven daalde. De Brusselse criminaliteitsgraad ligt la- ger dan die in Antwerpen, Gent, Mechelen, Charleroi of Luik. Dit maakt de criminaliteit waarmee sommige Brusselaars geconfronteerd werden niet minder reëel: elk misdrijf is er één te veel.

De kamers die Br(ik verhuurt (Long Stay) zijn bemeubeld. Een bed met lattenbodem, een kleerkast, een bureau, een bureaustoel, een boekenrekje en een stoel zijn steeds aanwezig. Een matras en bedlinnen moet je zelf voorzien.

De verhuur van studentenkamers en studio’s voor het nieuwe academiejaar start zodra een overzicht beschikbaar is van de vrijgekomen kamers. Verschillende kotbazen bieden al vanaf april kamers te huur aan. Het verhuurseizoen van Br(ik start 1 juli, na de examenperiode. Het blijft mogelijk om een kamer te huren zolang er kamers beschikbaar zijn, maar hoe vroeger je je zoektocht start, hoe groter de keuze.

Ik weet pas in augustus of ik ga. 

Geen probleem: Ook op dat moment zijn er nog steeds koten te vinden in de stad, maar de keuze is heel wat minder uitgebreid.

X