Student met engagement

Interview met Thomas Eeman

Brik wil meer en meer inzetten op het motto “voor en door studenten”. Studentenparticipatie is hierin een zeer belangrijke factor. Niet enkel voor de activiteiten, maar ook voor het beleid van Brik hebben studenten inspraak. Elke instelling van het samenwerkingsverband duidt een student aan die hun stem vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur. Deze studentenvertegenwoordiger is dan het aanspreekpunt en het klankbord voor medestudenten, lectoren/docenten/professoren en directie. Thomas Eeman, student bedrijfswetenschappen, zetelt dit jaar als ondervoorzitter in de Raad van Bestuur. Maar dat is niet alles…

Beste Thomas, stel je even voor.

Ik ben Thomas Eeman, ik volg momenteel een schakelprogramma bedrijfswetenschappen als voorbereiding om de master te kunnen volgen. En daarnaast ben ik ook voorzitter van de studentenraad van Odisee én ondervoorzitter van de raad van bestuur van Brik.

Wanneer ben je begonnen met studentenvertegenwoordiging?

Twee jaar geleden stelde ik me voor het eerst kandidaat en werd ik verkozen voor de studentenraad. In januari 2015 werd ik daarenboven verkozen als voorzitter. Daar zat ik dan als 20-jarige snotneus naast opleidingshoofden en docenten. Ik kreeg de kans om samen met hen zaken in verband met mijn opleiding te beslissen. Dat gaat van kleine dingen zoals verouderde cursussen, tot “serieuze” zaken als samenstelling van studieprogramma’s.

Naast de studentenraad van je hogeschool zit je als student ook in de raad van bestuur van Brik, hoe verliep dat?

In de Raad van Bestuur van Brik zitten afgevaardigde studenten die de verschillende instellingen vertegenwoordigen. Voor mijn instelling viel de keuze op mij als vertegenwoordiger. Die keuze viel niet toevallig, ik denk dat mijn profiel hier heel goed in past. Ik heb al heel wat ervaring binnen studentenvertegenwoordiging en daarbij werd er ook iemand gezocht die Brussel goed kent, die een zekere band heeft met de stad. Dat ben ik dus geworden!

Hoe kwam die band met Brussel tot stand?

Ik ben een Oost-Vlaming, dat hoor je misschien? Ik was de enige van m’n vriendengroep die de keuze voor Brussel maakte. Mijn eerste jaren als student pendelde ik en verloor zo elke dag een drietal uur. Maar de liefde voor de stad was er van meet af aan. Ik ontdekte snel de restaurantjes, de kleine straatjes en de charme die Brussel ademt. Toen ik in de studentenraad verkozen werd, zat ik pas een half jaar op kot. Maar nu woon ik hier al een dikke twee jaar en heb ik geen seconde spijt van m’n keuze voor Brussel. Deze stad is ook zo uniek, nergens vind je zo’n mengelmoes van profielen als hier. De internationale context maakt alles veel kleurrijker.

Wat maakt volgens jou een goede studentenvertegenwoordiger?

Belangrijk is zeker de affiniteit met je instelling en je commitment. Je moet zin hebben om je campus, studierichting of studentenstad echt te verbeteren en daaromtrent ook concrete ideeën hebben. Niet onbelangrijk is ook een constructieve instelling, goeie feedback geven en niet enkel willen participeren om te klagen.

En hoe past Brik in het plaatje van studentenparticipatie?

Brik zorgt voor een sterke verbinding boven de onderwijsinstellingen heen en is daarnaast ook een echte meerwaarde voor de Brusselse student, zeker op het vlak van inspraak. Er wordt in de Raad van Bestuur ook écht geluisterd naar de studenten die er zetelen. We mogen hier ons zegje doen en ik heb het gevoel dat ik zo echt iets kan bijdragen.

Waarom moeten studenten zich blijven engageren?

Om bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs en campus. Maar zeker niet minder belangrijk:  zelfontplooiing, je leert zoveel bij over onderhandelen, inspraak, communicatie, noem maar op! Daarnaast leg je ook interessante contacten. Die skills en contacten komen je zeker nog van pas na je studies.

Het is en blijft belangrijk dat studenten hun zegje kunnen doen over hun opleiding en dat docenten de zaken ook eens door de bril van een student kunnen zien.

Hartelijk dank Thomas voor dit interview.