De gebouwen van Br(ik zijn verzekerd tegen brand. Als huurder sta je zelf in voor de verzekering van je persoonlijke inboedel, met afstand van verhaal tegenover Br(ik. Deze verzekering kan eventueel gebeuren door een uitbreiding van de bestaande brandpolis van je ouders.