Het huurcontract laat onderverhuring enkel toe na schriftelijke goedkeuring van Br(ik. De toestemming wordt enkel gegeven wanneer je onderverhuurt aan een student die zich akkoord verklaart met de huisregels.

Let wel: Als huurder blijf je zélf verantwoordelijk voor de acties van deze persoon. Ook de huur blijf jij verder betalen.