Drie stakingsdagen spoorwegen uitgesteld voor studenten

Bron: brusselnieuws.be
Foto: Lore Desmet

De spoorvakbonden verplaatsen de laatste drie van hun vijf aangekondigde stakingsdagen in januari tot na de examenperiode. Dat is beslist door het vakbondsfront, op vraag van de studenten. Maandag beraden de bonden zich over hun verdere houding. De stakingsaanzegging blijft voorlopig wel behouden.

Het vakbondsfront buigt zich begin volgende week maandag over het voorstel van de regering. Die wil enkel een sociaal bemiddelaar aanduiden om het sociaal conflict bij het spoor op te lossen indien de bonden hun stakingsaanzegging opschorten.

“Over dat voorstel van de regering gaan we ons maandag beraden”, aldus Ludo Sempels, voorzitter van de Vlaamse vleugel van de socialistische spoorbond. Met andere woorden: maandag wordt beslist of er in januari al dan niet wordt gestaakt.

Maar Marianne Lerouge, topvrouw van de Franstalige christelijke spoorbond, stelde alvast dat het wachten blijft op een “duidelijke geste” van de regering en in het bijzonder van de de NMBS-directie alvorens de vakbonden kunnen beslissen om de stakingsaanzegging op te zeggen. “Opschorten kan nog tot 48 uur vooraleer de actie ingaat.”

‘Oor voor mensen en studenten’
Als geste naar de studenten heeft het vakbondsfront alvast beslist de laatste drie dagen van de staking -21, 22 en 23 januari- op te schuiven naar een periode buiten de examens. Wanneer is nog niet duidelijk. Vooral die laatste drie stakingsdagen lagen moeilijk bij studenten.

Die reageren dan ook tevreden op de vakbondsbeslissing, zegt Opaline Meunier van de Franstalige studentenvereniging Unécof, die zegt ook te spreken voor de Vlaamse studentenvereniging VVS. Verschillende Brusselse studenten hadden al te kennen gegeven dat ze hun kot wouden openstellen voor studenten die anders moeilijk op hun examens zouden geraken.

“We hebben oor voor de mensen en de studenten”, legt Sempels uit. “We zijn daaraan tegemoet gekomen, en op hun vraag ingegaan. Wij proberen altijd constructief te zijn.”

Nog volgens de ACOD-er blijft de vakbond “alle kansen geven aan het overleg” met de regering en de directie.

De eerste twee geplande stakingsdagen blijven gewoon behouden op de datum van 6 en 7 januari. De laatste drie worden dus uitgesteld tot na de examens. Het vakbondsfront heeft de aanzeggingen ingediend nadat overleg over een nieuwe cao was afgesprongen.

De spoordirectie wil de productiviteit omhoog en pakt uit met enkele productiviteitsverhogende maatregelen. Er zal één uur per week langer moeten worden gewerkt.