Bescherm je tegen het coronavirus

Het coronavirus verspreidt zich inmiddels ook in België en Brussel.
Hier vind je als student de nodige informatie en de maatregelen die Brik neemt om een snelle verspreiding van het virus tegen te gaan.

 • Update 18/05

De vraag “Is de verkoop of verhuur van vastgoed zonder immomakelaar toegestaan?” is toegevoegd aan de veelgestelde vragen onderaan de pagina.

 • Update 06/04

Om tegemoet te komen aan de financiële zorgen van studenten op kot bij Brik, neemt Brik in overleg met haar partnerinstellingen een aantal compensatiemaatregelen. De details vind je hieronder.

 • Update 30/03

De lopende contracten blijven onverminderd van kracht. Het stopzetten van de lessen ter plaatse leidt in deze niet tot overmacht waardoor de normale opzeggingsprocedure van een studentenkamer (art. 20) van toepassing blijft. Huurders dienen een opzeggingstermijn van 2 maanden te respecteren.

Brik wil zich solidair opstellen en heeft begrip voor de situatie waarin zowel studenten als privéeigenaars zich vandaag bevinden. We volgen van nabij op welke collectieve maatregelen er getroffen worden en zullen uitgebreid communiceren indien deze een impact hebben op de uitvoering van de lopende contracten.

 • Update 23/03

Een groot deel van de studenten die op kot zitten, gaan doorgaans in het weekend naar huis. Aangezien het van groot belang is dat we de verspreiding van het virus tegengaan, is dit nu niet meer toegelaten.
> Blijf op de plaats waar je bent, of dit nu jouw kot is of jouw huis.

 • Update 18/03

De nationale veiligheidsraad legt vanaf 18/03 een samenscholingsverbod op. Alle bijeenkomsten, culturele, sociale, feestelijke, folkloristische, sportieve of recreatieve activiteiten worden verboden t.e.m. 5 april, ongeacht of ze privé of publiek zijn.
> Dit geldt dus ook voor bijeenkomsten in studentenhuizen!!


Vermoed je dat je ziek bent?

 • Blijf thuis en neem telefonisch contact op met je huisarts.

Werd bij jou een infectie vastgesteld?

 • Breng jouw hogeschool of universiteit op de hoogte.
 • Breng Brik op de hoogte.
 • Blijf in jouw kamer om een mogelijke verspreiding tegen te gaan.
 • Samen met jouw huisgenoten en/of Brik kan je afspraken maken over het gebruik van noodzakelijk gedeeld sanitair en bevoorrading.

Wat als bij een kotgenoot een corona infectie wordt vastgesteld?

 • Brik legt de betrokken student zelfisolatie op. De duur wordt bepaald na consultatie van de huisarts.
 • Vermijd elk fysiek contact met de betrokken kotgenoot en neem de gekende voorzorgsmaatregelen in acht (zie onder).

Algemene voorzorgsmaatregelen

 1. Was regelmatig je handen met water en zeep gedurende 40 à 60 sec.
 2. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi het weg na gebruik in een afsluitbare vuilniszak.
 3. Geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in je elleboog.
 4. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 5. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
 6. Houd een voldoende afstand van 1 à 1,5 meter.
 7. Maak gespreid gebruik van gemeenschappelijke ruimtes.
 8. Blijf zeker thuis als je ziek bent.
 9. Vermijd zelf contact met zieke personen.

De maatregelen van Brik (enkel voor studentenhuizen van Brik)

1. In de studentenhuizen

 • Brik blijft ervoor zorgen dat er voldoende wordt schoongemaakt in de studentenhuizen.
 • De poetsers focussen op frequent aangeraakte oppervlakten en ruimten.
 • Het poets -en klusteam van Brik blijft actief. Onze medewerkers zijn gebrieft en nemen strengere hygiënemaatregelen in acht.
 • Feestjes en andere samenkomsten in studentenhuizen zijn strikt verboden.
 • Het uitnodigen van niet-bewoners is strikt verboden.

Wat als de maatregelen in mijn studentenhuis niet worden nageleefd door mijn medebewoners?

De veiligheid en gezondheid van haar huurders zijn een belangrijke bezorgdheid van Brik.
Brik rekent dan ook op de medewerking van alle nog aanwezige studenten.
Om deze te kunnen waarborgen kan Brik – gelet op het uitzonderlijk karakter van de situatie – bijzondere maatregelen opleggen: sluiting van gemeenschappelijke ruimtes, de gerechtelijke ontbinding van het contract, beroep doen op ordediensten, …

2. Brik blijft bereikbaar

 • De Frontdesk van Brik is enkel nog telefonisch bereikbaar via
 • Een persoonlijk bezoek is niet meer mogelijk, behalve in urgente gevallen.
  Maak hiervoor een afspraak.
 • Stel de levering en opmaling van niet-dringende postpakketjes uit.
 • Doe huurbetalingen bij voorkeur via overschrijving. Indien niet mogelijk contacteer dan Brik voor een betalingsuitstel.

3. Kwijtschelding nutsvoorzieningen

Voor elke studentenwoninghuurovereenkomst bij Brik wordt een huurkorting toegekend ter waarde van de vaste & variabele kosten voor nutsvoorzieningen (energie, water & internet). Deze korting wordt toegepast voor de periode van 15/03 – 14/05/2020 (= 2 huurmaanden), ongeacht of je gebruik maakt van je studentenkamer of niet.

4. Versoepeling opzegregeling n.a.v. de coronavirus-epidemie

De opzegprocedure van een studentenkamer voorziet een opzegtermijn van 2 maanden.

 • Voor elke student die zijn of haar studentenhuurovereenkomst opzegt vóór 15 april 2020, laat Brik de opzegtermijn al starten op 1 april 2020. Dit betekent dat studenten die hun contract nu opzeggen, op 31 mei 2020 hun contract beëindigd zien zonder bijkomende kosten.
 • Internationale studenten die huren bij Brik en vóór 1 april 2020 werden teruggeroepen door hun eigen onderwijsinstelling of door de autoriteiten van hun thuisland, kunnen hun huurovereenkomst beëindigen zonder opzegtermijn of -vergoeding. Hun huurcontract wordt beëindigd op 31/03/2020.

Bijkomende maatregelen onderwijsinstellingen

Studenten die zich in een moeilijke financiële situatie bevinden en waarvoor de genomen maatregelen voor financiële compensatie niet volstaan, kunnen terecht bij de sociale dienst van hun onderwijsinstelling. Daar worden zij op maat verder geholpen.

Meer nuttige informatie

Veelgestelde vragen

Vragen mbt huurkorting

Ja, je kan het bedrag dan inhouden van de huur voor de volgende maand, bovenop de kwijtschelding van de vaste kosten voor die maand.

Het bedrag van de korting varieert tussen € 60 en € 95 euro per student per maand afhankelijk van het contract.

Je vindt het exacte bedrag in art. 6 van jouw huurovereenkomst.
bv.: € 15 internet + € 60 nutsvoorzieningen = totaal € 75 korting per huurmaand.

De toegekende korting is een forfait gelijk aan de som van vaste en variabele kosten in het contract. In november volgt nog steeds de afrekening van de nutsvoorzieningen.

De kwijtschelding van de nutsvoorzieningen geldt voor de periode van 15 maart tot 14 mei. Indien deze periode overlapt met de opzeggingstermijn wordt de korting in die mate toegepast.

Vragen mbt opzegging (inclusief internationale studenten)

Neen, de opzeggingstermijn blijft lopen van 1 april tot 31 mei. Tijdens de opzegtermijn geldt de huurkorting zoals hierboven beschreven.

Enkel indien er een dwingende instructie is vanwege de autoriteiten van het thuisland of vanwege de onderwijsinstelling van jouw thuisland. Deze oproep moet dateren van voor 1 april 2020.

Eens het contract voortijdig werd beëindigd, komt de kamer terug beschikbaar voor andere studenten. Er is geen voorrang voor eerdere huurders.

De vermelde maatregelen zijn enkel van toepassing op de studentenkamers van Brik in eigen beheer. Voor afspraken rond eventuele tegemoetkomingen neem je best rechtstreeks contact op met je huisbaas om de mogelijkheden te bespreken.

In geval je financiële moeilijkheden ervaart en de afgesproken maatregelen niet volstaan, kan je contact opnemen met de sociale dienst van je onderwijsinstelling.

Verhuur van studentenkamers

Ja, dit is toegestaan volgens dezelfde preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de immosector.