Bescherm je tegen het coronavirus

Hier vind je als student de nodige informatie en de maatregelen die Brik neemt om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

 • Update 28/07

Sociale contacten worden ingeperkt. Gedurende minstens een maand mag je met slechts 5 mensen afspreken, per gezin. Dit moeten steeds dezelfde mensen zijn. Het dragen van een mondmasker is verplicht in drukke zones van de binnenstad. Een overzicht vind je hier.

 • Update 25/06

Spreek met maximum 15 verschillende personen per week af en doe dat bij voorkeur buiten. Kan je niet buiten afspreken? Verlucht de ruimte dan goed.

 • Update 10/06

Spreek met maximum 10 verschillende personen per week af en doe dat bij voorkeur buiten. Kan je niet buiten afspreken? Verlucht de ruimte dan goed. Er is dus opnieuw bezoek toegelaten in de studentenhuizen.


Vermoed je dat je ziek bent?

 • Blijf thuis en neem telefonisch contact op met je huisarts.

Werd bij jou een infectie vastgesteld?

 • Breng jouw hogeschool of universiteit op de hoogte.
 • Breng Brik op de hoogte.
 • Blijf in jouw kamer om een mogelijke verspreiding tegen te gaan.
 • Samen met jouw huisgenoten en/of Brik kan je afspraken maken over het gebruik van noodzakelijk gedeeld sanitair en bevoorrading.

Wat als bij een kotgenoot een corona infectie wordt vastgesteld?

 • Brik legt de betrokken student zelfisolatie op. De duur wordt bepaald na consultatie van de huisarts.
 • Vermijd elk fysiek contact met de betrokken kotgenoot en neem de gekende voorzorgsmaatregelen in acht (zie onder).

Algemene voorzorgsmaatregelen

 1. Was regelmatig je handen met water en zeep gedurende 40 à 60 sec.
 2. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi het weg na gebruik in een afsluitbare vuilniszak.
 3. Geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in je elleboog.
 4. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 5. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
 6. Houd een voldoende afstand van 1,5 meter, tenzij in je persoonlijke bubbel van 15 personen.
 7. Blijf zeker thuis als je ziek bent.
 8. Vermijd zelf contact met zieke personen.

De maatregelen van Brik (enkel voor studentenhuizen van Brik)

1. In de studentenhuizen

 • Brik blijft ervoor zorgen dat er voldoende wordt schoongemaakt in de studentenhuizen.
 • De poetsers focussen op frequent aangeraakte oppervlakten en ruimten.
 • Het poets -en klusteam van Brik blijft actief. Onze medewerkers zijn gebrieft en nemen strengere hygiënemaatregelen in acht.
 • Er worden mondmaskers voorzien door Brik voor elke bewoner van de studentenhuizen. Heb je er nog geen ontvangen? Stuur dan een mailtje naar welkom@brik.be.
 • Je kan afspreken met niet-bewoners in het studentenhuis. Je volgt de officiële regel waarbij je maximum met 5 vaste personen voor de hele maand afspreekt. Spreek bij voorkeur buiten af of verlucht de ruimte goed.

Wat als de maatregelen in mijn studentenhuis niet worden nageleefd door mijn medebewoners?

De veiligheid en gezondheid van haar huurders zijn een belangrijke bezorgdheid van Brik. Om die te kunnen blijven garanderen, rekent Brik op de medewerking van alle aanwezige studenten.  Zie je toch zaken die niet volgens de richtlijnen zijn? Meld dit dan aan Brik en we kijken wat we kunnen doen.

2. Brik blijft bereikbaar

 • De Frontdesk van Brik is telefonisch bereikbaar via
 • Een persoonlijk bezoek is mogelijk, maar enkel op afspraak.
 • Stel de levering en ophaling van niet-dringende postpakketjes uit.
 • Huurbetalingen worden gedaan via overschrijving. Indien niet mogelijk contacteer dan Brik voor een afspraak.

3. Kwijtschelding nutsvoorzieningen

Voor elke studentenwoninghuurovereenkomst bij Brik wordt een huurkorting toegekend ter waarde van de vaste & variabele kosten voor nutsvoorzieningen (energie, water & internet). Deze korting wordt toegepast voor de periode van 15/03 – 14/05/2020 (= 2 huurmaanden), ongeacht of je gebruik maakt van je studentenkamer of niet.

4. Versoepeling opzegregeling n.a.v. de coronavirus-epidemie

De opzegprocedure van een studentenkamer voorziet een opzegtermijn van 2 maanden.

 • Voor elke student die zijn of haar studentenhuurovereenkomst opzegt vóór 15 april 2020, laat Brik de opzegtermijn al starten op 1 april 2020. Dit betekent dat studenten die hun contract nu opzeggen, op 31 mei 2020 hun contract beëindigd zien zonder bijkomende kosten.
 • Internationale studenten die huren bij Brik en vóór 1 april 2020 werden teruggeroepen door hun eigen onderwijsinstelling of door de autoriteiten van hun thuisland, kunnen hun huurovereenkomst beëindigen zonder opzegtermijn of -vergoeding. Hun huurcontract wordt beëindigd op 31/03/2020.

5. Kottours

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, vragen we alle deelnemers om volgende maatregelen te respecteren:

 • Het bezoek aan de studentenhuizen gebeurt in kleine groepen.
 • Deelnemen aan een Kottour is enkel mogelijk na voorafgaande inschrijving via de website.
 • Het aantal beschikbare plaatsen per tour is beperkt.
 • Iedere student die zich inschrijft voor een Kottour mag maximaal 1 extra bezoeker meenemen.
 • Alle bezoekers zijn verplicht om een mondmasker te dragen tijdens het bezoek aan studentenhuizen.
 • Ben je ziek? Blijf dan thuis. Ook nà 27 juni zijn er nog bijkomende kamers beschikbaar.

Heb je vragen omtrent het verloop van de Kottours? Contacteer Brik en we helpen je graag verder.

Bijkomende maatregelen onderwijsinstellingen

Studenten die zich in een moeilijke financiële situatie bevinden en waarvoor de genomen maatregelen voor financiële compensatie niet volstaan, kunnen terecht bij de sociale dienst van hun onderwijsinstelling. Daar worden zij op maat verder geholpen.

Meer nuttige informatie

Veelgestelde vragen

Vragen mbt huurkorting

Ja, je kan het bedrag dan inhouden van de huur voor de volgende maand, bovenop de kwijtschelding van de vaste kosten voor die maand.

Het bedrag van de korting varieert tussen € 60 en € 95 euro per student per maand afhankelijk van het contract.

Je vindt het exacte bedrag in art. 6 van jouw huurovereenkomst.
bv.: € 15 internet + € 60 nutsvoorzieningen = totaal € 75 korting per huurmaand.

De toegekende korting is een forfait gelijk aan de som van vaste en variabele kosten in het contract. In november volgt nog steeds de afrekening van de nutsvoorzieningen.

De kwijtschelding van de nutsvoorzieningen geldt voor de periode van 15 maart tot 14 mei. Indien deze periode overlapt met de opzeggingstermijn wordt de korting in die mate toegepast.

Vragen mbt opzegging (inclusief internationale studenten)

Neen, de opzeggingstermijn blijft lopen van 1 april tot 31 mei. Tijdens de opzegtermijn geldt de huurkorting zoals hierboven beschreven.

Enkel indien er een dwingende instructie is vanwege de autoriteiten van het thuisland of vanwege de onderwijsinstelling van jouw thuisland. Deze oproep moet dateren van voor 1 april 2020.

Eens het contract voortijdig werd beëindigd, komt de kamer terug beschikbaar voor andere studenten. Er is geen voorrang voor eerdere huurders.

De vermelde maatregelen zijn enkel van toepassing op de studentenkamers van Brik in eigen beheer. Voor afspraken rond eventuele tegemoetkomingen neem je best rechtstreeks contact op met je huisbaas om de mogelijkheden te bespreken.

In geval je financiële moeilijkheden ervaart en de afgesproken maatregelen niet volstaan, kan je contact opnemen met de sociale dienst van je onderwijsinstelling.

Verhuur van studentenkamers

Ja, dit is toegestaan volgens dezelfde preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de immosector.