Bescherm je tegen het coronavirus

Het coronavirus verspreidt zich inmiddels ook in België en Brussel.
Hier vind je als student de nodige informatie en de maatregelen die Brik neemt om een snelle verspreiding van het virus tegen te gaan.

Update 30/03

Een groot deel van de studenten die op kot zitten, gaan doorgaans in het weekend naar huis. Aangezien het van groot belang is dat we de verspreiding van het virus tegengaan, is dit nu niet meer toegelaten.

> Blijf op de plaats waar je bent, of dit nu jouw kot is of jouw huis.

Vermoed je dat je ziek bent?

 • Blijf thuis en neem telefonisch contact op met je huisarts.

Werd bij jou een infectie vastgesteld?

 • Breng jouw hogeschool of universiteit op de hoogte.
 • Breng Brik op de hoogte.
 • Blijf in jouw kamer om een mogelijke verspreiding tegen te gaan.
 • Samen met jouw huisgenoten en/of Brik kan je afspraken maken over het gebruik van noodzakelijk gedeeld sanitair en bevoorrading.

Wat als bij een kotgenoot een coronavirus infectie wordt vastgesteld?

 • Brik legt de betrokken student zelfisolatie op. De duur wordt bepaald na consultatie van de huisarts.
 • Vermijd elk fysiek contact met de betrokken kotgenoot en neem de gekende voorzorgsmaatregelen in acht (zie onder).

Algemene voorzorgsmaatregelen

 1. Was regelmatig je handen met water en zeep gedurende 40 à 60 sec.
 2. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi het weg na gebruik in een afsluitbare vuilniszak.
 3. Geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in je elleboog.
 4. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 5. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
 6. Houd een voldoende afstand van 1 à 1,5 meter.
 7. Maak gespreid gebruik van gemeenschappelijke ruimtes.
 8. Blijf zeker thuis als je ziek bent.
 9. Vermijd zelf contact met zieke personen.

De maatregelen van Brik

1. In de studentenhuizen

 • Brik blijft ervoor zorgen dat er voldoende wordt schoongemaakt in de studentenhuizen.
 • De poetsers focussen op frequent aangeraakte oppervlakten en ruimten.
 • Het poets -en klusteam van Brik blijft actief. Onze medewerkers zijn gebrieft en nemen strengere hygiënemaatregelen in acht.
 • Feestjes en andere samenkomsten in studentenhuizen zijn strikt verboden.
 • Het uitnodigen van niet-bewoners is strikt verboden.

Wat als de maatregelen in mijn studentenhuis niet worden nageleefd door mijn medebewoners?

De veiligheid en gezondheid van haar huurders zijn een belangrijke bezorgdheid van Brik.
Brik rekent dan ook op de medewerking van alle nog aanwezige studenten.
Om deze te kunnen waarborgen kan Brik – gelet op het uitzonderlijk karakter van de situatie – bijzondere maatregelen opleggen: sluiting van gemeenschappelijke ruimtes, de gerechtelijke ontbinding van het contract, beroep doen op ordediensten, …

2. Brik blijft bereikbaar

 • De Frontdesk van Brik is enkel nog telefonisch bereikbaar via
 • Een persoonlijk bezoek is niet meer mogelijk, behalve in urgente gevallen.
  Maak hiervoor een afspraak.
 • Stel de levering en opmaling van niet-dringende postpakketjes uit.
 • Doe huurbetalingen bij voorkeur via overschrijving. Indien niet mogelijk contacteer dan Brik voor een betalingsuitstel.

3. Opzegging n.a.v. de coronavirus-epidemie

De lopende contracten blijven onverminderd van kracht. Het stopzetten van de lessen ter plaatse leidt in deze niet tot overmacht waardoor de normale opzeggingsprocedure van een studentenkamer (art. 20) van toepassing blijft. Huurders dienen een opzeggingstermijn van 2 maanden te respecteren.

Brik wil zich solidair opstellen en heeft begrip voor de situatie waarin zowel studenten als privé-eigenaars zich vandaag bevinden. We volgen van nabij op welke collectieve maatregelen er getroffen worden en zullen uitgebreid communiceren indien deze een impact hebben op de uitvoering van de lopende contracten.

De maatregelen van de hogeronderwijsinstellingen

Meer nuttige informatie