Plezier maken met Brusselse ketjes?
Deze ketjes ondertussen ook nog eens Nederlands leren?
Werk mee aan de workshops van ‘Nederlands voor Brusselse ketjes’!

Wat is het?

Brik – Student in Brussel vzw organiseert ‘Nederlands voor Brusselse ketjes’. Daarbij kunnen Franstalige jongeren tussen 12 en 16 jaar buiten de school(m)uren deelnemen aan workshops in kleine groepjes. Het worden educatieve maar vooral creatieve en actieve workshops, met als doel al spelenderwijs Nederlands te leren.  

Wat kan jij betekenen?

  • Wij zoeken studenten die wekelijks met veel enthousiasme de workshops willen begeleiden.  
  • De workshops gebeuren in het Nederlands. Zo leren de Brusselse ketjes rechtstreeks van jou de taal. 
  • Samen koken, spelletjes spelen… zeker geen saaie lessen!
  • Wij leggen het onderwerp en framework reeds vast, zodat het voorbereidingswerk voor jou zoveel mogelijk beperkt wordt.  

Wat zit er voor jou in?

  • Engagement voor Franstalige jongeren in Brussel: dat staat mooi op je CV en kan waardevol zijn voor je verdere (professionele) toekomst.  
  • Onder professionele begeleiding een workshop leren geven aan onze doelgroep. 
  • Een vrijwilligersvergoeding voor elke workshop die je begeleidt.  
  • Heel veel dankbaarheid van deze jongeren en Brik! 

Waar en wanneer vindt het plaats?

De workshops zullen wekelijks doorgaan in 8 jeugd– en gemeenschapscentra van stad Brussel, verbonden aan Bravvo vzw. De workshops lopen van 12 oktober t.e.m. 17 december 2021 en gaan door op dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag. Ze duren 2 uur en afhankelijk van de locatie, vinden de workshops plaats tussen 16u en 19u.

Via de infosessie op 5 oktober kom je te weten hoe alles in z’n werk gaat.

Inschrijvingsformulier

Naam + contactgegevens
https://brik.be/algemenevoorwaarden/

Inschrijven kan t.e.m. 3 oktober 2021
Twijfel je nog of zit je met vragen? Contacteer ons !

Dit project wordt gerealiseerd door Brik, met de steun van Ph. Close, burgemeester en F. Hariche, Schepen van Jeugd en in samenwerking met de jeugd- en communautaire centra van Bravvo vzw. 

 Ce projet est réalisé par Brik, avec le soutien de Ph. Close, Bourgmestre et F. Hariche, Échevine de la jeunesse et en coopération avec les centres de jeunes et les centres communautaires d’asbl Bravvo.